VERVANGEND VERVOER

Bij pech, schade, diefstal, reparatie en onderhoud kan Shortlease Groningen u altijd voorzien van een vervangende auto. Bij voorkeur door ons zelf ingezet en anders door een externe partij.

Standaard heeft u kosteloos recht op vervangend vervoer na 24 uur. Inzet van een vervangende auto is zoveel mogelijk gelijkwaardig mits het onderliggende contract dit toelaat.

Inzet van vervangend vervoer bij pech of in het buitenland wordt afgewikkeld via de mobiliteitsgarantie of alarmcentrale. Hierin kan uw medewerking worden gevraagd om akkoord te gaan met een afwijkende klasse. Uiteraard heeft u dan normaliter wel recht op direct vervangend vervoer.

Voor vragen over vervangend vervoer kunt u contact opnemen via:

  • Telefoon: 050 – 82 00 228
  • E-mail: info@shortleasegroningen.nl