Schade

Bij een aanrijding, (inbraak)schade, diefstal of vermissing bent u altijd verplicht om een Schade Aangifteformulier in te vullen. Ook bij kleine schades.

Schakel altijd de politie in wanneer de schuldvraag deels of geheel onduidelijk is of wanneer het een zware aanrijding betreft. Maak tevens foto’s van de situatie en vraag getuigen naar hun gegevens.

Bij diefstal en inbraakschade bent u altijd verplicht aangifte te doen en een proces-verbaal te laten opmaken door de politie.

Bij een rijdbare schade dient u direct of uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met Shortlease Groningen op te nemen om te overleggen hoe de schade wordt hersteld. Hiervoor kan de auto worden teruggeroepen naar onze vestiging of reparatie kan elders bij een erkend schadehersteller plaatsvinden. Desnoods kunnen wij de auto ook wisselen en een vervangende auto inzetten.

Bij een niet rijdbare schade, of bij diefstal of vermissing, kunt u van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur bellen met ons kantoor en daarbuiten met onze alarmcentrale. Wij, of zij, zullen u – zo snel als mogelijk – weer mobiel maken.

Bovenstaande geldt ook als u in het buitenland bent. Hulp in het buitenland wordt alleen geboden als er van te voren is gemeld dat u met de auto naar het buitenland zou gaan.

In alle gevallen dient u Shortlease Groningen binnen 24 uur op de hoogte te stellen, zodat wij de verzekeringsmaatschappij kunnen informeren. De Schade Aangifteformulieren moeten vervolgens binnen 48 uur volledig ingevuld en – indien van toepassing door beide partijen ondertekend – in ons bezit zijn.

Voor schade aan uw shortlease auto kunt u contact opnemen via:

  • Telefoon: 050-8200228
  • E-mail: info@shortleasegroningen.nl